Frankfurt – Westside Tower  1. Hem
  2. Referenser
  3. Frankfurt – Westside Tower
Referenser -
2018/07/06

2016 slutfördes projektet Westside Tower (66 meter högt, 21 våningar) i Frankfurt.

Ett enda Aereco flödessystem, bestående av VTZ-fläktar, BXC-frånluftsdon och väggmonterade EHT-tilluftsdon (samt ZLT Ventisafe-ledningar) installerades i alla 244 lägenheter (35 till 155 m²) i tornet.

På grund av projektets höga akustiska och visuella krav (inga yttre kåpor synliga på fasaden) anslöts tilluftsdonet till en vinklad ledning för att dölja nätet på sidan väggen (se bilder).