Paris and Lyon  1. Hem
  2. Referenser
  3. Paris and Lyon
Referenser -
2018/07/06

Detta är en studie av ventilationslösningar utförd på 30 bostäder utspridda på två byggnader, belägna i Paris och Lyon. Dessa är utrustade med ett fuktreglerat mekaniskt frånluftsventilationssystem. Denna storskaliga studie varade i två år (2007 – 2009).