Aereco är medlem i Svensk Ventilation  1. Hem
  2. Aereco
  3. Nyheter
  4. Aereco är medlem i Svensk Ventilation
Nyheter -
2020/05/20

AERECO  &  SVENSK VENTILATION

Branschorganisationen Svensk Ventilation företräder ventilationsföretagen i Sverige gentemot myndigheter, regering och EU gällande lagstiftning och regleringar

 

Som medlem i Svensk Ventilation kan Aereco vara med och påverka så att branschen får tydligare regler och standarder att jobba med. Toppen för dig! Ju fler aktörer som förstår och följer dessa regler och standarder desto högre kvalitet på produkter och tjänster på marknaden och i slutändan förbättrad inomhusluftkvalitet för dig!

Något annat som är toppen är att vi genom vårt medlemskap åtagit oss att följa samhällsbyggnadssektorns etiska regler och arbeta med hög kvalitet för hälsosamma och energieffektiva byggnader. Därför skulle vi vilja påstå att vårt medlemskap kan ses som en kvalitetsstämpel som i bästa fall kan guida dig i valet av leverantör, produkter och tjänster.

 

Läs mer om Aerecos arbete för en hållbar utveckling här, om nyttan av bra ventilation här och om vår Gröna Punkten-certifiering här!
Läs mer om Svensk Ventilation och deras arbete här!