Aereco växer vidare!  1. Hem
  2. Aereco
  3. Nyheter
  4. Aereco växer vidare!
Nyheter -
2019/05/01
Sedan 1:a maj 2019, är Daniel Back anställd som säljare i bolaget med ett distriktsansvar för Mellansverige

Daniel har de personliga egenskaper, erfarenheter och kvalifikationer som vi tror kommer göra honom till en utmärkt samarbetspartner för våra kunder inom ventilation. Kunder i detta fall är allt från fastighetsägare, ventilationskonsulter och ventilationsinstallatörer, men kan faktiskt även vara enskild konsument”, säger Aerecos nordiska försäljningsdirektör Mikael Ståhlfors.

Daniel har en gedigen bakgrund som affärsman inom många olika branscher och trots att han saknar erfarenhet från ventilationsbranschen så kommer han snabbt bli varm i kläderna”, fortsätter Ståhlfors.

Daniel utgår från sin bostad i Tystberga strax utanför Nyköping där han bor med sin familj, och nås på telefonnummer 0731-45 98 03 och e-postadress daniel.back [at] aereco.se.

 

Aereco Ventilation AB etablerades i mitten av 2017, och är ett helägt dotterbolag till den franska koncernen Aereco S.A. Kontor och lager finns i Malmö, varifrån den nordiska marknaden förses. Koncernen har idag åtta dotterbolag och ett stort antal samarbetspartners i ett trettiotal länder runt om i världen.

Behovsstyrd ventilation, baserat på luftfuktigheten i inomhusluften, är koncernens grundpelare och Aereco utvecklar, producerar och marknadsför tilluftsdon, frånluftsdon, fläktar och andra relaterade produkter, främst för bostäder, kontor & förskolor.