Frånluftsfläktar

  1. Hem
  2. Produkter
  3. Frånluftsfläktar

Frånluftsfläktar


VCR

Frånluftsfläkt för F-system

Det finns fyra modeller av VCR med kapacitet  upp till 970 l/s, avsedda för F-system (mekanisk frånluftventilation).VCR-fläktarna är framtagna för att ventilera byggnader med lägenheter, kontor eller liknande lokaler. VCR-fläktarna är konstruerade för att kunna monteras såväl inomhus (horisontellt och vertikalt) som utomhus (horisontellt).

VTR

Frånluftsfläkt för takmomtage

VTR -fläktarna erbjuder flera modeller med kapacitet upp till 195 l/ för bostadshus. VTR -fläktarna är konstruerade för utomhusinstallation. Dessutom tillverkas VTR -fläktar i Europa och passar nya byggnader eller renoveras. VTR -avgasfläktar kännetecknas av sin robusthet på grund av sin robusta design och högkvalitativa material. Dessutom är VTR -fläktars sortiment utformat under hög energieffektivitet och akustikstandarder.

HAT

Frånluftsfläkt för takmontage till F-system

Det finns fyra modeller av HAT med kapacitet upp till 305 l/s avsedda för F-system (mekanisk frånluftsventilation). HAT-fläktarna är framtagna för att kunna användas till såväl nya som befintliga byggnader.

V5S

Frånluftsfläkt - upp till sex kanalanslutningar

Med en kapacitet upp till 75 l / s (vid 100Pa)) och maximalt tryck om 110 Pa, kan V5S fläkten ventilera en komplett bostad: upp till sex kanaler kan anslutas.
Med sitt konstanta tryck, är fläkten speciellt lämpad för fuktstyrda frånluftsdon. V5S optimerar luftflöde, prestanda och energianvändning. Den kan installera inne i bostaden eller på den isolerade vinden. På golvet, i taket eller på väggen.

VAM

Tyst frånluftsfläkt - upp till sex kanalanslutningar

Tack vare sin slimmade designen och låga ljudnivå är VAM frånluftsfläkt idealisk för installation i skåp, ovan undertak, på vind eller liknande. Med sin kraftfulla motor kan VAM frånluftsfläkt ansluta upp till sex frånluftskanaler i samma bostad. Trycket kan ställas in på en av tre nivåer. VAMs egenskaper gör den särskilt lämpad för behovsstyrda frånluftsdon.

VBP

Fläktförstärkt självdragssystem (hybridfläkt)

Ambitionen med hybridventilation är att kombinera självdragsventilation och mekanisk ventilation till ett helt nytt system som förenar de bästa egenskaperna hos de båda traditionella systemen. Fläkten monteras ovanpå ventilationskanalerna och säkerställer ett  tillfredsställande luftflöde året runt på ett före detta självdragssystem. Genom att skapa ett kompletterande tryck när det ordinarie självdraget inte är tillräckligt, som ofta kan vara fallet på sommaren när temperaturskillnaden mellan ute- och inneluften är liten eller ingen alls, optimerar VBP hybridfläkt funktionen av självdragssystemet. VBP hybridfläkt kan minska hastighet när skorstenseffekten är tillräcklig, utan att skapa någon tryckförlust. Dess motor startar när temperaturen ökar, för att kompensera en eventuell brist på skorstenseffekt.

Med en energianvändning på några watt per bostad erbjuder VBP hybridfläkt ett utmärkt alternativ till mekanisk frånluftsventilation respektive självdragsventilation. Dess storlek gör den användbar för byggnader upp till sju våningar.

VBP+

Fläktförstärkt självdragssystem (hybridfläkt)

VBP+ -fläktens konstruktion gör den till en ideal lösning vid renovering av byggnader med självdrag, VBP+ förbättrar ventilationsprestandan trots låg elanvändning. Genom att fläkten arbetar med lågt tryck (självdrag- eller mekaniskt läge) kan VBP+ automatiskt anpassa sig till rådande väderförhållanden för att behålla trycket i kanalen – året om! VBP+ är särskilt konstruerad för behovsstyrd ventilation (exempelvis fuktstyrning och närvarodetektering) tack vare sin tryckstyrning. VBP+ installeras enkelt med för varje projekt anpassad huv ovanpå skorstenen på alla typer av tak. Fläktens väl tilltagna diameter (motsvarande åtta stycken 125 mm-kanaler) tillåter att flera enskilda eller gemensamma kanaler ansluts utan att flödet minskar. VBP+ patenterade bladdesign motverkar tryckfall vid stopp, vilket gör den till ett bra val för alla typer av hus med självdrag.

V2A

Tyst frånluftsfläkt - upp till två kanalanslutningar

Med sin låga ljudnivå och kompakta konstruktion kan V2A frånluftsfläkt vara diskret monterad inne i bostaden, i ett öppning, att hitta eller i undertaket. Till denna frånluftsfläkt kan två fuktstyrda frånluftsdon anslutas, till exempel badrum och toalett. Med EC-motorns mycket låga strömanvändning är V2A den idealiska lösningen för att ventilera hus med två frånluftskanaler där köket redan är utrustat med spiskåpa / fläkt.

V4A

Tyst frånluftsfläkt - upp till fyra kanalanslutningar

V4A frånluftsfläkt, har utformat för att ventilera och större bostad, med upp till fyra frånluftsdon placerade i kök, klädkammare, toaletter och i badrum. Placerad i väggskåp, eller innertak kommer V4A att ge dig all den komfort och luftkvalitet som du kan förvänta dig av en tyst lågenergifläkt. Vid installation i lägenhet eller villa är underhållet enkelt tack vare fläktens placering i bostaden.

VCZ

Frånluftsfläkt för montage inne-/ute i flerbostadshus och liknande.

VCZ-sortimentet erbjuder fem fläktmodeller från ca 150 l/s upp till ca 975 l/s för montering i flerbostadshus, kontor, skolor eller andra typer av byggnader. De är konstruerade för invändig installation på vindar, på golv, vägg eller innertak men kan även monteras utomhus med speciellt tillbehör som skyddar mot nederbörd.
VCZ kännetecknas av sin robusta konstruktion och utmärkta energieffektivitet tack vare användningen av högpresterande EC-motorer och inbyggda tryckregulatorer.

VTZ

Frånluftsfläkt för takmontage

VTZ frånluftsfläkt erbjuder fem modeller med kapacitet som går från 95 l/s upp till 1890 l/s. Typiska användningsområden är i flerbostadshus, kontor, skolor eller andra byggnader. VTZ frånluftsfläkt är konstruerade för att monteras utvändigt på tak. Många anslutningsmöjligheter finns. VTZ frånluftsfläkt kännetecknas av sin stabilitet och utmärkta energieffektivitet, tack vare högpresterande elektroniska motorer och inbyggda tryckregulatorer.