Tyst: endast 29 dB(A) @ 30 l/s

Låg energianvändning: endast 23 W @ ca 30 l/s

Konstant tryck: speciellt för behovsstyrda frånluftsdon

Lätt att installera: slimmad design för att installeras i bostäder (vägg, tak, skåp etc.)

Justerbart tryck vid installation: 80, 100 eller 120 Pa

Beskrivning
Tekniska data
Diagram och dimensioner
Tillbehör
Bilder
Dokument

En intelligent och energieffektiv motor

VAM frånluftsfläkt, drivs av en asynkronmotor där varvtalet justeras och bibehålls i en konstant hastighet (inom gränserna för max effekt), oavsett vilket luftflöde frånluftsdonen ger. Detta tack vare en varvtalsmätare och en elektronisk styrning. Effekten anpassas och optimeras hela tiden varvid ljudnivå och energianvändningen minimeras.

Installation i bostaden

Den tystgående och kompakta konstruktionen av VAM frånluftsfläkt, gör den riktigt enkelt att installera direkt i bostaden: i ett skåp, ovan undertak, på vinden eller liknande. Underhållet underlättas tack vare av placeringen inne i bostaden.

Artikelnummer   VAM
Luftflödesspecifikation    
Maximalt luftflöde @ 100 Pa m3/h 250
  l/s 70
Maximalt tryck Pa 130
Tillgängliga tryckinställningar Pa 80 / 100 / 120
Akustiska specifikationer    
Ljudnivå Lwa dB 39
Ljudtrycknivå Lp (r = 2m) [Luftflödet i m3/h  l/s] dB(A) 29 [100 / 30] ; 33 [200 / 55]
Elektriska specifikationer    
Strömförsörjning   230 VAC / 50 Hz
230 VAC / 60 Hz
Motortyp   asynkron enfas
Strömförbrukning [Luftflödet i m3/h / l/s] W 23 [100 / 30] ; 44 [200 / 55]
IP-klass   IP30
Övriga specifikationer    
Vikt kg 18
Färg   metallgrå
Material   galvaniserad stålplåt
Mått mm 480 x 480 x 240
ErP specifikation    
SEC, Klimat   Kall: -53,24 / Genomsnitt: -26,18 / Varm: -10,67
ErP klassification från 01/01/2016 *   B
ErP information   Ladda ner ErP direktiv
ErP märka   Ladda ner ErP märka VAM
Installation    
Max. tillgängliga kanalanslutningar   7
Max. anslutning frånluftsdon   6
Inlopp (adaptrar medföljer ej) ** mm ø125
Utlopp mm ø125
Installation   inomhus (skåp, ovan undertak, etc.) / i skyddad, icke-beboelig plats (vind, etc.) / vägg / tak / golv
Underhåll    
Filter  
Rengöring   lock lätt att öppna (4 skruvar)
Drift    
Direktdrivet fläkthjul  
Max. hastighet RPM 1100

■  standard / ingår

*   Baserad på minst anslutna frånluftsdon.

** möjliga tillbehör : ø80, ø100 och ø125 mm.

LUFTFLÖDE / MÅTT I MM

 

                                                                                                         

Image Code Designation
VAM125125
Kanalanslutningsrör för VAM

Metall kanalanslutningsrör för Ø125mm / Ø125mm – L 80 mm.

VAM100125
Kanalanslutningsrör för VAM

Metall kanalanslutningsrör för Ø100mm / Ø125mm – L 100 mm.

VAM80125
Kanalanslutningsrör för VAM

Metall kanalanslutningsrör för Ø80mm / Ø125mm – L 110 mm.

VAM

Produktdatablad

VAM

Demonteringsanvisning - engelska

Ventilationssystem som produkten passar till: