Integrerad tryckkontroll

EC motor

Kompatibel med alla Aerecos fuktstyrda till- och frånluftsdon

Enkel att underhålla

Beskrivning
Tekniska data
Diagram och dimensioner
Dokument

Konstruktion

VCR fläktarna är utrustad med en enfas 230 V EC-motor (borstlös) som är försedd med steglös varvtalskontroll. Fläktens hölje är gjort av galvaniserat stålplåt samt att topplocket dessutom är pulverlackerat.

Automatisk tryckstyrning

Den automatiska tryckstyrningen anpassar fläkthastigheten i förhållande till det förvalda trycket. Detta innebär att den elektroniska tryckstyrningen minskar fläkthastigheten vid låga flöden, med hänsyn tagen till det lägre luftflödesmotståndet i ventilationskanalerna, och på samma sätt ökar fläkthastigheten vid ökat luftflöde. Detta gör VCR-fläktarna optimala i system där Aerecos fuktstyrda till- och frånluftsdon används. Automatisk justering av flödet (konstant tryck – variabelt flöde) minskar därmed fläktens energianvändning och förlänger normalt sett även dess livslängd.

Enkelt underhåll

VCR-fläktarna har ett topplock som ger enkelt åtkomst till motorn och rengöring av fläkthjulet. Topplocket är monterat med fyra skruvar och enkelt att öppna. Styrboxen har en on/off-knapp för enkelt underhåll av fläkten.

Artikelnummer   VCR-31 VCR-32 VCR-33 VCR-34        
Luftflödesspecifikation                  
Maximalt luftflöde m3/h 500 800 1400 3500        
  l/s 140 220 390 970        
Maximalt tryck Pa 320 350 350 310        
Akustiska specifikationer                  
Ljudtryck från fläkten på sugsidan – totalt värde dB(A) 110 l/s @100Pa 55 165 l/s @120Pa 60 280 l/s @120Pa 65 695 l/s @150Pa 63        
Elektriska specifikationer                  
Spänning   230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz        
Motortyp     1-fas            
Max effekt W 170 170 170 400        
Rekommenderad typ av skydd     Jordfelsbrytare            
Övriga specifikationer                  
Vikt Kg 11 12,2 14 20        
Färg     Galv. / topplocket blått (RAL 5015)            
Material (hölje)     Galvaniserad stålplåt            

Dimensioner A-B-H

                       C-D-E

mm

430-430-280

470-140-162

430-430-340

470-160-190

550-550-430

590-215-310

750-600-550

790-275-420

       
Installation                  
Anslutning  mm Ø160 Ø200 Ø315 Ø400        
Anslutning styrbox     På fläkten            
Placering     Horisontellt utvändigt; Invändigt vertikalt eller horisontellt            
Underhåll                  
Inbyggd strömbrytare för underhåll     Sitter på fläkten            
Rengöring     Lock ovanpå fläkten (fyra skruvar)            
Drift                  
Direktdrivet fläkthjul     Gäller alla            
Max. varvtal RPM 3930 3230 2480 1550

 

                                                                                                                                                                                    Mått i mm

                                                                                                                                                 

VCR

Instruktions och underhållsinstruktioner (Eng)

VCR

Produktdatablad