Låg energianvändning: endast 10 W @ 30 l/s


Konstant tryck: speciellt anpassad för fuktstyrda frånluftsdon


Robust konstruktion


Effektiv motor: “made in Germany”


Lätt att underhålla: enkel, årlig rengöring av fläktbladet


Beskrivning
Tekniska data
Diagram och dimensioner
Bilder
Dokument

Anpassad för behovsstyrd ventilation

Tack vare den speciella utformningen av fläktbladet och den elektroniskt reglerande fläkten, hålls trycket konstant så att luftflödet anpassas efter mängden luft som passerar de fuktstyrda frånluftsdonen.

Robust och tillförlitlig för lång livslängd

Motorn är tillverkad i Tyskland av en av de ledande tillverkarna och har en mycket robust konstruktion. V5S borgar för lång livslängd och hög tillförlitlighet.

Artikelnummer   V5S
Luftflödesspecifikation    
Maximalt luftflöde @100 Pa m3/h 280
  l/s 75
Maximalt tryck Pa 110
Akustik    
Ljudnivå Lwa dB 44
Ljudtrycknivå Lp (r = 2m) dB(A) <39
Elektrisk    
Strömförsörjning   230 VAC /50 Hz
Motortyp   EC (Electronic Commutation)
Strömförbrukning [Luftflödet i m3/h / l/s] W 10 [100 / 30] ; 55 [maximum]
Max. ström A 0.4 A
Termobrytare  
IP-klass   IP30
Specifikationer    
Vikt kg 7.2
Färg   ljusbrun
Material   polypropen
ErP specifications    
SEC, Klimat   Kall: -53,77 / Genomsnitt: -26,71 / Värma: -11,21
ErP klassification från 01/01/2016   B
ErP information   Ladda ner ErP direktiv
ErP märka   Ladda ner ErP märka V5S
Installation    
Max. tillgängliga kanalanslutningar *   6
Max. anslutning frånluftsdon   5 eller 6
Röranslutningar  mm inlopp: ø100           utlopp: ø125
Installation   i skyddad, icke-beboelig plats (vind, etc.) / vägg / tak / golv
Underhåll    
Filter  
Rengöring   öppningsbart lock (4 skruvar)
Drift    
Direktdriven impeller  
Hastighet  RPM 1 170 – 1 270 RPM
Andra funktioner    
12 VAC utgång för strömförsörjning av frånluftsdon med forcering    –

■  standard / ingår

*   möjliga tillbehör : ø80, ø100 och ø125 mm

LUFTFLÖDE / MÅTT I MM

V5S

Produktdatablad

V5S

ErP-klassificering

V5S

Installationsanvisning - engelska, franska

Ventilationssystem som produkten passar till: